thang-may

Tiêu chuẩn an toàn thang máy

Tiêu chuẩn an toàn thang máy 5.0 out of 5 based on 2 votes.


tcvnThang máy là thiết bị quan trọng, yêu cầu rất nghiêm ngặt về an toàn vì toàn bộ quá trình hoạt động của nó liên quan đến con người. Chính vì vậy, tất cả các thang máy sau khi được lắp đặt xong đều phải được kiểm định an toàn và đảm bảo được các tiêu chuẩn an toàn sau thì mới được đưa vào vận hành. 

 

- TCVN 5744: 1993 Thang máy – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng
Download

- TCVN 5866: 1995 Thang máy – Cơ cấu an toàn cơ khí
Download

- TCVN 5867: 1995 Thang máy – Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng – Yêu cầu an toàn

Download

- TCVN 6395: 1998 Thang máy điện – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
Đang cập nhật

- TCVN 6396: 1998 Thang máy thuỷ lực – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
Đang cập nhật

- TCVN 6397: 1998 Thang cuốn và băng chở người – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
Đang cập nhật

- TCVN 6904: 2001 Thang máy điện – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
Đang cập nhật

- TCVN 6905: 2001 Thang máy thuỷ lực – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
Đang cập nhật

- TCVN 6906: 2001 Thang cuốn và băng chở người – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời